Professionalitat

La professionalitat a Top clean®

  • Top clean® disposa del certificat del sistema de qualitat i medi ambient segons les normes internacionals ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004.
  • Top clean® du més de 20 anys prestant serveis de neteja profesional a Mallorca, Menorca i Eivissa.
  • La nostra empresa poseeix la máxima qualificació com a empresa contractista de serveis de neteja (Grup U – Subgrup 01 – Categoria D) que atorga la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Economía y Hacienda, després d’un rigorós estudi.
  • S’imparteixen cursos de formació técnica a la plantilla de forma continuadaI.
  • Les nostres supervisores efectúen periòdicament visites de control de qualitat del servei, amb l’objectiu de detectar i corregir deficiències eventuals.
  • S’utilitzen productes de neteja profesional (Johnson Diversey), amb certificació de qualitat medioambiental (ISO 14001).
  • S’implanten mètodes de treball, gestió i control programats i informatitzats.
  • La nostra empresa demostra l¡agilitat máxima i l’eficàcia provada a l’hora de solucionar deficiències eventuals, susbstitucions de personal i serveis extraordinaris que el client hi sol·liciti.

profesionalidad


Nota legal y condiciones de uso · Política de Privacidad · Política de Cookies · Política de privacidad curriculums · Política de privacidad de videovigilancia