La seguretat a Top clean®

  • Top clean® li garanteix l’acompliment de la normativa laboral vigent.
  • Disposam d’un Tècnic Superior en prevenció de riscs laborals i accidents laborals.
  • Tenim contractada una assegurança de responsabilitat civil que cobreix els possibles danys derivats del servei.
  • El nostre personal rep formació continuada en matèria de Prevenció de riscs i accidents laborals.

Nota legal y condiciones de uso · Política de Privacidad · Política de Cookies · Política de privacidad curriculums · Política de privacidad de videovigilancia